1-3 ARBEJDSDAGE30 dages returretPrisgaranti

Integritetspolicy

Databeskyttelse er et tillidsspørgsmål og din tillid er vigtig for os. For at du skal føle dig sikker når du besøger vores hjemmesider, holder vi os strengt til de lovgivningsmæssige bestemmelser når vi håndterer dine person sensitive oplysninger. Vi vil her informere om vores indsamling og anvendelse af data. Følgende privatlivspolitik hvilke oplysninger som samles ind fra dig på vores hjemmesider. Vi beskriver desuden hvilke af disse data vi bearbejder og anvender og hvordan det sker. Du får også at vide hvem du skal henvende dig til i disse sammenhæng.

I denne Integritetspolicy anvender vi begrebet “personoplysninger” for at beskrive information som direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person. Vi anser ikke at personoplysninger omfatter information der annonymiseres eller aggregerets på en sådan måde at den, hverken med hjælp af anden information eller på anden vis kan anvendes forat identificerer en specifik fysisk person.

Ingen oplysninger kommer sælges til tredjepart.

Person Oplysnings Ansvarlig:

Sportamore AB (org. nr 556788-8614) är person oplysnings ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger når det gælder køb på www.sportamore.dk , www.sportamoreoutlet.dk

Hvilke personoplysninger samler vi om dig som kunde og med hvilke formål

Formålet med at samle dine personoplysninger hos Sportamore AB er:

Kunne fuldføre køb hos Sportamore

Handlinger som udføres

 • Levering (inklusiv advisering og kontakter vedrørende leveringen).
 • Identifikation og alders kontrol.
 • Håndtering af betaling (inklusiv analyse af mulige betalingsløsninger hvilket kan omfatte en kontrol af gennemgang af betalingshistorik og håndtering af dine kreditoplysninger fra Klarna og Payex).
 • Håndtering af reklamations- og garanti ærinder.

Kategorier af personoplysninger

 • Navn.
 • personnummer
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, email og telefonnummer).
 • Betalingshistorik.
 • Betalingsinformation.
 • Købsinformation (f.eks. hvilken vare der er bestilt eller om varen skal leveres til en anden adresse).

Juridisk Grundlag:

Fuldfører købsaftalen. Denne indsamling af dine personoplysninger kræves for at vi skal kunne fuldføre det videre forløb efter købsaftalen. Om personoplysninger ikke oplyses kan købet ikke fuldføres og vi vil være tvunget at nægte købet.

Muliggøre rigtig markedsføring

pr email, sms, og andre kanaler baseret på dine tidligere køb eller anvending af Sportamores kanaler. forat kommunikerer relevant information og tilbud til dig analyserer vi de oplysninger som vi har samlet ind på forskellig vis, f.eks. gennem at sorterer i forskellige kundesegmenter.

Handlinger med dine oplysninger

 • Skabelsen af dine personlige tilbud og generelle tilbud, anpassede nyheder, produkt rekommandationer, inspiration
 • Analyse af dine oplysninger vi samler ind til formålet. Baseret på de oplysninger vi samler in ( t. ex. Købshistorik, alder, køn og angive præferencer) Laver vi analyser der medfører at du kan blive sorteret i en kundegruppe. (Kundesegmentering)

Kategorier af personoplysninger

 • Kontaktoplysninger (email og telefonnummer)
 • Kundesegment (oplysninger om hvilke kundesegment du tilhører, t. ex. alder og køn)
 • Købs- og brugerdata (f.eks. klik og besøg historik).
 • Angivne kundevalg afhængig af produkter og tjeneste.

Juridisk Grundlag:

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores berettiget interesse af at kommunikerer personlig og relevant information og tilbud til dig

Kunne håndtere kundeservice ærinder

Handlinger som udføres

 • Kommunikation og besvarelse af eventuelle spørgsmål til kundeservice (via telefon eller i digitale kanaler, inklusive sociale medier).
 • Identificering
 • Udredning af eventuelle klagemål- og support ærinder (inklusiv teknisk support)

kategorier af personoplysninger

 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, email og telefonnummer)
 • Din korrespondance.
 • Oplysninger om købstidspunkt, eventuelt fejl/klagemål.

Juridisk Grundlag:

Berettiget interesse. Behandlingene rnødvendig forat tilgodese vore og dit berettigede interesse af at håndtere kundeservice ærinder.

Kunne vurderer, udvikle og forbedre Sportamores tjenester, produkter og system

Handlinger som udføres

 • Tilpasning af tjenester for at blive mere brugervenlige (f.eks. Ændringer af brugerfladen for at forenkle informationsstrømmen eller for at løfte frem funktioner som ofte anvendes af kunder på vores digitale kanaler.
 • Fremfinde informatinón med formål at forbere vare- og logistikstrømmen. (t. ex. gennem at kunne diagnosticere indkøb, lager og leverancer).
 • Fremsende information derfor at udvikle og forbedre vores varesortiment.
 • Fremsende information for at kunne udvikle vores og forbedre vores ressourceeffektivitet ud fra et miljø- og bæredygtighedsperspektiv (f.eks. gennem at effektivisere indkøb og planlægning af leverancer.
 • Give vores kunder muligheden for at påvirke vores sortiment.
 • Fremfinde information for at forbedre vores It-system med det formål generelt at højne sikkerheden for selskabet og vores kunder.
 • Analyser af de oplysninger vi indsamler til formålet. Baseret på de oplysninger vi indsamler (f.eks. købshistorik, alder og køn) Sorteres du i en kundegruppe hvor vi udfører analyser på et aggregeret niveau med hjælp af uidentificerede eller pseudonymiserede data, uden nogen kobling til dig som individ. Indsigterne fra analysen ligger til grund for hvilke produkter som købes ind og hvordan vi udvikler hjemmesiden.

Kategorier af personoplysninger

 • Alder.
 • Køn.
 • Boligstatus.
 • Korrespondance og feedback af vores tjenester og produkter.
 • Køb- og brugergenererede data (f.eks. klik- og besøg historik)
 • Tekniske data vedrørende enheder som anvendes og deres indstillinger (f.eks. Sprogindstillinger, IP-adresse, browser indstillinger, tidszone, styresystem, skærmopløsning og platform).
 • Information om hvorledes du har interageret med os, dvs. hvordan du har anvendt tjenesten, indlognings information, hvilke og hvor længe enkelte sider besøges, svartider, downloadningsfejl, hvor og hvornår du forlader tjenesten etc.

Juridisk Grundlag:

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores berettigede interesse af at vurderer, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og system.

For at kunne gennemføre og håndtere deltagere i konkurrencer og/eller events.

Handlinger som udføres

 • Kommunikationen inden og efter deltagelse i en konkurrence eller et event (f.eks. bekræftelse på tilmeldinger, spørgsmål eller udvurderinger).
 • Identificering og kontrol af alder.
 • Valget af vindere og formidling af eventuelle gevinster

Kategorier af personoplysninger

Handlinger som udføres

 • Navn.
 • Alder
 • kontaktoplysninger (f.eks. adresse, email og telefonnummer).
 • Oplysninger oplyst i konkurrencesammenhæng.
 • Oplysninger oplyst vurderinger af events
 • Data tilbage i evalueringer af begivenheder

Juridisk Grundlag:

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores berettigede interesse af at håndtere din deltagelse i konkurrencer og eller events.

For at kunne fuldføre selskabets juridiske forpligtelser.

Handlinger som udføres

 • Nødvendig håndtering for at opfylde selskabets juridiske forpligtelser i henhold til lovkrav, dom eller myndighedsbeslutning (f.eks., bogføring, hvidvaskningsloven eller regler for produktansvar og produktsikkerhed, hvilke kan kræve kommunikation eller information til offentligheden og kunder om produkt alarm og produkttilbagekaldelser ved eksempelvis defekt- eller sundhedsfare).

Kategorier af personoplysninger

 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, email og telefonnummer).
 • Betalingshistorik.
 • Betalingsinformation.
 • Din korrespondens.
 • Oplysninger om købstidspunkt, købssted, eventuelle fejl/klagemål.

Juridisk Grundlag:

Juridisk forpligtelse. denne indsamling af dine personoplysninger kræves ved lov. Om oplysningerne ikke oplyses kan vores juridiske forpligtelse ikke opfyldes og vi tvinges derfor nægte købet.

Behandling af oplysninger når modtager er personoplysnings rådgivere

I det fald det er nødvendigt for at vi skal kunne tilbyde vores tjenester deler vi dine personoplysninger med selskaber som er s.k. personoplysnings rådgivere for os. En personoplysnings rådgiver er et selskab som behandler informationen efter vores retningslinjer og kun vores instruktioner.

Vi tager hjælp af andre selskaber som behandler dine personoplysninger efter vores retningslinjer og kun vores instruktioner. Det gælder f.eks. selskaber som vedligeholder IT-tjenester og selskaber som hjælper os med forsendelser.

Hvis der bestilles en vare, der sendes direkte fra leverandøren, sender Sportamore de nødvendige oplysninger for at gennemføre og gennemføre en ordre fra leverandøren.

Når du anvender Chat og/eller FAQ kan Imbox kommer til at håndtere og gemme de personoplysninger som f.eks. telefonnummer, for- og efternavn, adresse, email, IP-nummer som du selv oplyser for at kunne logge og gemme historik fra tidligere chat.

Behandling af oplysninger når modtageren er selvstændigt personoplysnings ansvarlige

Vi deler dine personoplysninger med visse selskaber som er selvstændigt personoplysnings ansvarlige. At selskabet er selvstændigt personoplysnings ansvarlig indebærer at det ikke er os som styrer hvordan informationen som videregives til selskabet skal behandles. Når dine personoplysninger deles med et selskab som er selvstændigt personoplysnings ansvarlig gælder deres selskabs integritetspolicy og personoplysnings håndtering. Selvstændige personoplysnings ansvarlig som vi deler dine personoplysninger med er:

 • Statslige myndigheder (politiet, skat eller andre myndigheder) hvis vi skal gøre det ved lov eller ved mistanke om kriminalitet.
 • Selskaber som tilbyder betalingsløsninger (kortbetalinger selskaber, banker og andre leverandører af betalingstjenester).

Klarna

vil samle personoplysninger om dig i forbindelse med betaling. Klarna er således personoplysnings ansvarlig og i sådant tilfælde er Klarnas vilkår gældende.

 • Selskab som bedriver almen varetransport (logistik selskab og speditører).

Speditører

kommer få del af de personoplysninger som kræves for at kunne gennemfører og leverer en bestilling.

Speditører i dette tilfælde er:
Bring vilkår

Opbevaring af personoplysninger

Vi gemmer kun personoplysninger så længe som det er nødvendigt, derefter slettes de.

Vi gemmer personoplysninger i 36 måneder efter dit seneste køb for at kunne hjælpe med eventuelle garanti/reklamations ærinder. Derefter vi at afidentifisera dine personoplysninger hvilket indebære at vi sletter alle identifierings muligheder så de oplysninger som fortsat behandles ikke længere går at koble sammen med dig som fysisk person.

Vi gemmer personoplysninger til direkte markedsføring 24 måneder efter dit seneste køb, du kan selv vælge at framelde dig direkte markedsføring inden det.

Derudover gemmer vi dine data for den tid, vi skal gøre for at overholde lovmæssige forpligtelser, som f.eks vedrørende regnskabsføring.

Dine rettigheder

Ret til tilgang:

Vi vil være åbne og transparente med hvordan vi behandler dine oplysninger. Hvis du vil have indblik i den personoplysnings behandling som vi gør i relation til dig har du ret at begære at få information om behandlingen. (Dvs information om objekter, kategorier af personoplysninger, opbevaringstid eller kriterierne for hvordan opbevarings fastsættes, information om hvorfra oplysningerne er indsamlet og forekomsten af automatiseret beslutningstagen inklusiv information om logikken bag og betydningen af behandlingen).

Du har også ret til at få en elektronisk kopi af dine personoplysninger som behandles af os hvis du laver en anmodning til os elektronisk.

Hvis vi modtager en anmodning om tilgang kan vi spørge om yderligere oplysninger for at sikkerhed mod hvilke oplysninger du vil have del i og at vi udleverer oplysninger til den rette person.

Ret til rettelser:

Du har ret at begære at dine personoplysninger rettes hvis oplysningerne er fejlagtige. Indenfor rammen for den angivne forespørgsel har du også ret til at få rettet eventuelle ufuldstændige personoplysninger.

Ret til at blive slettet:

Du har ret til at få dine oplysninger slettet, vi kommer dog at fjerne alle personoplysninger som vi ikke har juridisk krav til at gemme.

Ret til restriktioner

Du har ret til at begære vores behandling af dine personoplysninger begrænses. Vi vil informere dig om begrænsningen af behandling af personoplysninger ophør.

Ret til at gøre indvendinger mod visse typer af behandling:

Berettiget interesse:

Du har ret til indvendinger mod behandling som som er i konflikt med personlige forhold. Vi får dog fortsætte behandle dine oplysninger, trods du har modsat dig behandlingen, såfremt vi har legitime grunde til overvejelse, der overvejer dit privatlivs interesse.

Direkte Markedsføring (inklusive analyser som udføres for direkte markedsføringsformål)

Du har mulighed for at indvende mod at dine personoplysninger behandles for direkte markedsføring. Retten til at indvende omfatter en af de analyser af personoplysninger(såkaldt profilering) som udføres for direkte markedsføringsformål.

Om du indvender mod direkte markedsføring kommer vi ophøre med behandling af dine personoplysninger for det formål. Dermed ophøre alle typer af direkte markedsføring.

Givetvis har du muligheden at takke nej til fremsendt materiale og personlige tilbud via visse kanaler, f. eks.. kan du vælge kun at få tilbud fra os via e mail, men ikke sms. I så fald skal du ikke indvende mod personoplysnings behandlingen eftersom vi da har svært ved at bedømme hvilken markedsføring som er relevant for dig.

Ret til data overførbarhed:

Du har ret til at få en kopi på de personoplysninger som vedrører dig i et struktureret format (dataportabilitet) og i visse fald få disse oplysninger overførte til en anden person oplysnings ansvarlig. Retten til dataportabilitet omfatter kun oplysninger som du selv har tilhænde bragt os og som vi behandler med øjemed af visse lovlige juridiske grunde, f.eks. en aftale med dig.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke. Vi kommer i så fald ikke at fortsætte samle ind nye oplysninger med andre formål som baseres på dit samtykke. Vi har dog ret til at fortsætte behandle allerede indsamlede oplysninger i overensstemmelse med det allerede afgivet samtykke, men vi kommer ikke komplimentere eller opdatere disse oplysninger. Om der ikke findes noget andet Juridisk grundlag som gør at vi behøver gemme dine oplysninger sletter vi dem. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke er du velkommen at kontakte vår kundeservice på e mailadressen: [email protected]

Klager til tilsynsmyndigheden

Om du mener vi håndterer dine personoplysninger på fejlagtigt vis kan du kontakte os. Du har også ret at sende ind et klagemål til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet, ombudsmanden).

Steder oplysninger hentes fra

Udover de oplysninger som du selv overgiver til os eller som vi har samlet ind fra dig baserat på hvilke køb du gjort eller hvordan du anvender vores tjenester kan vi også samle ind personoplysninger fra nogen anden, dvs. fra tredjepart.

Klarna kommer at samle personoplysninger om dig i forbindelse med betaling. Klarna er således personoplysnings ansvaret for personoplysninger er derfor Klarnas vilkår

Hvordan kontakter du os lettest ved spørgsmål vedrørende databeskyttelse

Eftersom vi tager databeskyttelse yderst alvorligt har vi specifikke medarbejdere hos os som håndterer lige præcis disse henvendelser, og du kan altid nå dem på [email protected]

Cookies

At acceptere cookies er ingen forudsætning for at kunne besøge vores hjemmesider. Vi vil dog gerne påpege at vores website og services har en begrænset funktionalitet, såfremt du ikke tillader cookies på vore hjemmesider.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler som gemmes på din computer og som gemmer visse indstillinger og data for udveksling med vores system via din browser. Der findes i princip to forskellige typer af cookies, såkaldte session cookies, som slettes når du lukker din browser og permanente cookies, som gemmes på din computer en længere eller ubegrænset tid. Denne funktion hjælper os med at udforme vores hjemmesider og vores tilbude og gør anvendingen lettere for dig. Eksempelvis gemmes dine indtastninger så du ikke behøver udfylde dem hver gang du besøger os.

Hvilke cookies anvendes af Sportamore?

De fleste af de cookies vi anvender slettes automatisk fra din computer når du lukker din browser. Derfor kaldes de for sessions cookies. Sessions cookies behøves eksempelvis for at man skal kunne tilbyde varekurv-funktionen på flere sider. Derudover anvender vi cookies som bliver på din computer. Ved næste besøg registreres det automatisk at du allerede har besøgt os tidligere og hvilke indtastninger og indstillinger du foretrækker. Disse midlertidige eller permanente cookies (livslængde 1 måned til 10 år) gemmes på din harddisk og slettes automatisk når den indstillede tid overskrides. Det er især disse cookies som anvendes for at gøre vores tjenester mere brugervenlige, effektive og sikre. takket være disse filer er det til eksempel muligt at du får skræddersyet information på siden. Det er endvidere formålet med disse cookies at afpasse vores tilbud til kundernes ønsker og gøre det så bekvemt som muligt for dig når du surfer hos os.

Hvilke oplysninger gemmes i cookies?

I de cookies Sportamore anvender gemmes kun pseudonymiserede data. Ved aktivering af disse cookies tildeles de et identifikationsnummer. En samordning med dine personrelaterede oplysninger til dette identifikationsnummer sker ikke. Dit navn, din IP-adresse eller lignende oplysninger som muliggør en direkte samordning mellem dig og denne cookie gemmes ikke i den. Baserat på cookie teknikken holder vi endast pseudonymiserede information, eksempelvis om hvilke sider i vores webbutik som har besøgt, hvilke produkter man har kigget på, etc.

Hvad er onsite targeting?

Baserat på cookie teknikken indsamles på Sportamore-webbsidorna data for at optimera vores reklame og internet tilbud. Disse data anvendes ikke for at identificere dig personligt. Med denne teknik kan vi præsentere reklame og/eller specielle tilbud og services for dig. Indholdet baseres på den information som sammenholdes med klik analysen (til eksempel reklame som er tilrettet efter man de seneste dage har kigget på sportssko). Vores mål er at gøre vores onlinetjenester så attraktive som muligt for dig og at præsenterer reklame som matcher dine interesser.

Finns der også cookies fra tredjepart (såkaldte tredjeparts cookies)?

Sportamore anvender nogle reklame partnere som bidrager til at gøre vores internet tilbud og hjemmesiderne interessante for dig. Derfor gemmes cookies fra partnerselskaber på din harddisk når du besøger vores hjemmesider. Herved handler det om midlertidige cookies, som slettes automatisk när den indstillede tid er gået.

Disse midlertidige eller iblandt permanente cookies (livslængde 14 dage til 10 år) gemmes på din harddisk og slettes automatisk på din hårddisk og raderas automatiskt när den indstillede tid er gået. Vores partneres cookies indeholder bare pseudonymer for det meste, og til og med helt anonyme data. Dette er til eksempel oplysninger om hvilke produkter du har kigget på, om du har købt noget, hvilke produkter som søge efter, etc. I denne sammenhæng registrerer vores reklame partnere information om hvilke sider du har besøgt inden og hvilke produkter du har interesseret dig for. Formålet er at kunne vise dig reklame der er så godt som muligt og modsvarer dine interesser.

Retargeting

Vores hjemmesider anvender herved såkaldt retargeting-teknik. Vi anvender denne teknik for at gøre vores internettilbud interessante for dig. Denne teknik gør det muligt at tiltale internetbrugere som allerede har vist interesse for vores webbutik og produkter via reklame på vores partneres hjemmesider. Vi er overbeviste om at visning af personlig, interessebaseret annoncering som regel er mere interessant for internet anvenderen end den vanlige reklame, som savner en personlig relation.Visning af dette reklamemateriale på vores partneres side bygger på en cookie-teknik og analyse af det tidligere bruger data. Denne type af reklame er fuldstændigt pseudonymiseret. Ved anvending af vores sider kommer cookies at anvendes. Dermed indsamles, gemmes og anvendes oplysninger om dit brug. Desuden gemmes dine oplysninger i cookies efter du lukker din browser og kan sidenhen genåbnes næste gang du besøger hjemmesiderne.

Hvordan kan du forhindre at cookies gemmes?

Du kan indstille din browser til at cookies kun gemmes når du giver direkte samtykke og samtidigt for fremtiden ikke gemmes på din computer. Om du kun vil accepterer Sportamore-cookies, men ikke dem fra vores leverandører og samarbejdspartnere kan du ændre indstillingerne i browser til “bloker cookies fra tredjepart”. Som regel kan du via hjælpefunktionen i din browser menu se hvordan du afviser nye cookies og fjerner dem du allerede har fået.

Webanalyse

For at vi kan forbedre os og optimere vores tilbud, bruger vi såkaldt sporingsteknologi. Til dette formål bruger vi google analytics-tjenester.

Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google(Universal) analytics, en webbanalys tjeneste fra Google Inc. (Www.google.se). Google (Universal) Analytics bruger metoder, der muliggør en analyse af din brug af webstedet, f.eks. "Cookies", tekstfiler, der er gemt på din computer. Det oprettede information om din brug af denne hjemmeside overføres normalt til en af Googles servere i USA og gemmes der. Ved at aktivere IP-anonymisering på denne hjemmeside bliver IP-adressen dog forkortet før overførsel indenfor EU's medlemsstater eller i andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fuldstændige IP-adresse til en server i USA tilhørende Google for at blive afkortet der. IP-adressen som indenfor Google Analytics sendes via din browser sammenføres ikke med andre oplysninger som gemmes af Google.

Derudover kan du forhindre registrering af de oplysninger om dit brug af hjemmesiden, som skabes af cookies(inkl. din IP-adresse), igennem Google samt bearbejdning af disse oplysninger gennem Google, ved at du downloader installerer pluginet i din browser, som du finder med hjælp af følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Retargeting og dataindsamling gennem tredjepart for bannerannoncering

Indenfor rammen for targeting og bannerannoncering anvender vi tjenester fra tredjeparter, som gemmer cookies på vores site. Det handler om følgende udbyderer:

Facebook Inc

1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

Criteo CIL

32 Rue Blanche, F-75009 Paris, Frankrig; http://www.criteo.com/en/privacy/

Hotjar Ltd, Level 2

St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe; https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Senast uppdaterat: 2019-03-04